בלוג

טופס 4 ותעודת אכלוס (טופס 5)

טופס 4 ותעודת אכלוס (טופס 5)

רכשתם דירה חדשה? בניתם בית פרטי? מחכים לרגע האכלוס?
אחרי שהתגברתם על לא מעט מכשולים, נשאר עוד מכשול אחד עיקרי שעומד ביניכם לבין הכניסה הנחשקת לדירת החלומות: טופס 4 
שניתן עם סיום הבניה ומאפשר לחבר את הדירה לכל מה שחשוב – חיבור המבנה על דירותיו לתשתיות (מים, חשמל ותקשורת)
וטופס 5 – המהווה תעודת גמר ועליו ארחיב לקראת סוף המאמר.
אז מה זה טופס אכלוס? מי מעניק אותו? באילו תנאים? ומה תוכלו לעשות כדי להשיגו במהירות המרבית?

המנופים התפנו? זה עדין לא מספיק

אתר הבניה בו נבנה הבית שלכם כבר לבש צורה של מבנה חדש ואפילו הגינה זרועה דשא והריצוף נקי ונוצץ, אבל העובדה שהמנופים כבר התפנו והמעליות כבר עובדות איננה אומרת שעוד רגע תיכנסו לדירה החדשה.
אתם צריכים לחכות לטופס 4' מהו?
טופס זה מהווה היתר של הרשויות לאכלוס המבנה, אשר ניתן בכפוף לחוק ובהתאם לקבוע בו.
היתר זה ניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ונחתם על ידי אחד ממורשי החתימה הבאים: מהנדס העיר, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה או יו"ר וועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה. כשאלה יתרשמו שהבית מוכן לאכלוס וכי הכל בטוח ויציב, וכי נתמלאו דרישות הסף לקבלת הטופס, הם יחתמו על טופס הבקשה שתגישו.

מי צריך להוציא תעודת אכלוס?

בעל ההיתר הוא שמגיש את הבקשה לקבלת טופס 4.
כאשר מדובר בבניין דירות, בעל ההיתר הוא הקבלן ו/או היזם, ואילו במקרה בו מדובר בבית פרטי, בעל ההיתר הוא בעל המקרקעין.

מהם התנאים לקבלת תעודת גמר?

מורשי החתימה הנזכרים לעיל יחתמו על ויאשרו את בקשת בעל ההיתר לחיבור הדירה או הבית לתשתיות רק כאשר יתרשמו כי מתקיימים התנאים המצוינים בחוק לקבלת טופס 4.
טופס 4, שמכונה גם "טופס חיבור לתשתיות", יינתן לכם עם גמר הבניה רק בהתקיים התנאים הבאים, המהווים רק חלק מכלל הדרישות שמילוין מחויב טרם הוצאת הטופס:
• בניה לפי היתר – הבניה בפועל צריכה להתאים לתוכנית הבניה שאושרה, ללא כל שינוי.
• אישור כיבוי אש – הבניה מותאמת לדרישות התקן לעניין בטיחות מפני שריפות.
• אישורים שונים – טופס 4 יינתן רק למי שמציג אישורים מגורמים שונים נדרשים (למשל, חברת הגז, חברת החשמל ועוד).
• אישורים מגורמים מקצועיים בתחום הבניה – למשל, אישור אחראי לביצוע , תעודת קבלן רשום , פינוי פסולת לאתר מורשה , אישורי מעבדות לבטון אינסטלציה וכו' .

הפקת טופס 4 – מבצע מורכב ורב שלבי

הוצאת טופס 4 מהווה תהליך רב שלבי, מורכב וכזה שאורך זמן.
קבלת ההיתר עלולה לקחת מינימום חצי שנה והליך הפקת טופס האכלוס המיוחל עלול להיתקל בקשיים.
טרם מתן האישור מבוצעת בדיקה מעמיקה של הרבה מאד מאפיינים של המבנה שנבחן תחת זכוכית מגדלת מהמסד ועד הטפחות.
כדי שהטופס יגיע בזמן וכדי להימנע מעיכובים מיותרים בהפקתו, היעזרו בטיפים שאספתי עבורכם.

אל תחכו לרגע האחרון

עליכם להתחיל לפעול בעניין בהקדם ולא להתמהמה.
ככלל, לא ניתן להגיש בקשה לתעודת אכלוס טרם השלמת בניית המבנה, אך יש אפשרות להתחיל בכך רגע לפני שהבניה מושלמת לגמרי.
מצב כזה מתאפשר באמצעות הגשת בקשה מוקדמת לאישור חיבור תשתיות: בקשה מוקדמת לטופס 4 ניתנת להגשה רק במקרים בהם רוב הבנייה כבר הסתיימה ונותרו רק מספר שלבים לבניה הסופית.
זה קורה, למשל, כשהעבודות האחרונות שנותרו לביצוע הן גינון, גידור וכדומה.
בקשתכם לטופס 4 תתקבל בשלבים אלה אם תצליחו להוכיח שבשלב זה המבנה כבר יכול לשמש למטרה לשמה נבנה והשהיה בו איננו מסוכנת.

הסתייעו בעזרה מקצועית

כדי לייעל את התהליך ולהבטיח את קבלת טופס 4 המיוחל בזמן כדאי להסתייע במפקח בניה שמלווה את תהליך הבקשה ונוכחותו מקלה מאד את השלמתו.
 מפקח בנייה מנוסה יודע לזהות מראש את המוקשים שעלולים לעכב את קבלת הטופס ולהסיר מכשולים אלה.
דברים "תמימים" עלולים להיחשף כגורמים שישללו את קבלת ההיתר המיוחל ויגרמו לסחבת ולעיכוב משמעותי באכלוס. למשל, בניית פרגולה במידות מסוימות ובניית מרתף ללא היתר וכו'.
מפקח בניה אשר "חי את השטח" ומכיר את הדרישות של הוועדות המקומיות השונות, ידע לפתור סוגיות אלה ולחסוך זמן רב בדרך לקבלת הטופס הנכסף.

הבינו במה מדובר

קראו והבינו מהו טופס 4 ומה נחוץ כדי להשלימו, פנו למועצה המקומית שלכם עוד לפני תחילת הבנייה ותקבלו מהם חוברת מסמכים ובה כל הבקשות להן תזדקקו על מנת לקבל את הטופס.
כך במהלך הבנייה תוכלו לאסוף את המסמכים והאישורים הנדרשים בזמן אמת ואף תדעו על מה לשים דגש.

תיעוד, תיעוד, תיעוד

שמרו את כל המסמכים ואת כל מה שקשור לתוכניות הבניה – אישורים, קבלות ומסמכי עבודה של אנשי המקצוע.
כל אלה נחוצים לשם בקשת טופס 4 וקבלתו.
לסיכום, טופס זה מהווה את הישורת האחרונה של תהליך אכלוס הדירה או הבית.
כדי להפיקו ביעילות, ללא עיכובים מיותרים ובזבוז זמן יקר, יש להתחיל לפעול בזמן ולהסתייע בעזרה מקצועית ממפקח בניה.

טופס 5 – רב הנסתר על הגלוי?

יש סיכוי גדול שלא שמעתם על טופס זה, זה בסדר גמור כי הרבה אנשים לא מכירים את הטופס הזה.
בחלק זה, אסביר בקצרה מהו טופס 5.
טופס 5 הינו בקשה למתן תעודת גמר למבנה, שיש להגיש בתוך שנה ממועד מתן טופס 4.
על מנת לקבל תעודת גמר יש לעמוד במספר קריטריונים אשר ייבדקו ע"י מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ואלו הם:
• העבודה נעשה והושלמה בהתאם להיתר.
• הוראות התכנון והבניה קוימו במלואם לפי התנאים שהוצבו בקבלת טופס 4 (במידה והיו).
• אישור מאת חברת החשמל לאחר שהבית חובר לחשמל באופן קבוע.
• אישור מתאגיד המים כי אין חובות בגין צריכת מים והיטלים למיניהם.
• אישור הרשות המקומית כי שולמו כל ההיטלים, האגרות והוצאות הפיתוח וכי לא קיים חוב בגין המבנה שלו מבוקש טופס 5.
• להשלים את הפרצלציה (באם הפרצלציה טרם נעשתה בשלב הנפקת היתר הבניה).
• לספק לוועדה לתכנון ובניה 'מפות תמורה' ונסחי טאבו מעודכנים.

בהתקיים כל אלה, יעניק מהנדס הוועדה המקומית למבקש את תעודת הגמר לבניין כשהיא חתומה, ובכך יסתיים לו באופן רשמי פרויקט הבניה.

יודגש כי התנאים להנפקת טופס 4 וכן התנאים להנפקת טופס 5 משתנים מרשות לרשות ומוועדה מקומית אחת לאחרת, ותנאי הסף המצוינים במאמר זה הינם תנאי הסף הכלליים בלבד וייתכן כי יהיו דרישות נוספות בכל רשות ורשות ובכל וועדה מקומית כזו או אחר.
טופס 4 לבית שנבנה במועצת גזר

טיפ לבניה נכונה

טיפ לבניה נכונה

בנית בית תהיה ההוצאה הכי גדולה שלכם בחיים

סביר להניח, שפרויקט בניית הבית שלכם הוא הפרויקט ההנדסי וההוצאה הכי גדולים שעשיתם אי פעם, ואולי גם שאי פעם תעשו.
מעבר לעובדה שזה הכסף שלכם והזמן שלכם – זה עתיד להיות הבית שלכם.
המקום שבו אתם מרגישים הכי בטוחים, המקום אליו תמיד תרצו לחזור.
נהוג לומר שביתו של אדם – מבצרו.
ואני מוסיף, וראוי שיהיה לו כיף ונעים במבצרו.

 

טיפ לבניה נכונה

לכן, יש לי טיפ לבניה נכונה אחד ויחיד שנכון ותקף לגבי כל מי שבונה, בכל מקום שבונה, בכל זמן שבונה:
אל תתביישו.
תמיד תגידו מה אתם חושבים, ותמיד תשאלו כל מה שעולה לכם בראש.
אל תחששו לשאול שאלות ״טיפשיות״ (אלא אם יש לכם תואר שלישי בהנדסת חומרים אף אחד לא מצפה מכם להבין הכל לבד),
אל תחששו ״להטריח״ (כולם אנשי מקצוע שבאו לעבוד, לא לשתות קפה על המרפסת הלא גמורה שלכם),
אל תפחדו לעשות טעויות כי אתם לא מבינים בזה (אנשי מקצוע טובים לא יתנו לכם לקבל החלטות שהן שגויות מבחינה בטיחותית או חוקית),
אל תחששו לומר מה הטעם שלכם…

 

לא אכפת לי מי עומד מולי

לא משנה אם הקבלן שלקחתם הוא חבר של המשפחה, השכן או הקבלן שבנה לחברים שלכם.
לא אכפת לי שהאדריכלית היא כזו "שידועה בסגנון שלה״,
תשאלו ותגידו מה דעתכם.
כן, גם אם זה אומר לומר לקבלן שהוא צריך לתקן משהו שהוא חשב שהוא סיים איתו,
גם אם זה אומר שבתכנון האדריכלי חסר משהו שחשוב לכם.
זה נכון שהם כולם אנשי מקצוע, ובכולם ננהג בכבוד –
אבל מי שצריך אחר כך לחיות בבית הזה – אלו אתם.

טיפ לבניה נכונה

ניהול, תיאום ופיקוח בנייה על ידי ליאור גל

אם אתם מעדיפים שיהיה לכם ״פה״ "ואוזניים״ בשטח – אני כאן עבורכם.
אני כאן כדי לתווך את הרצונות והבקשות שלכם לאנשי המקצוע בשטח,
אני כאן כדי לעזור לכם לקבל החלטות כשלנגד עיני עומד רק האינטרס שלכם.
אני כאן כדי שתוכלו להרגיש הכי נח והכי בטוח לומר את כל מה שעל הלב שלכם. תמיד.

וכמו שאמרתי גם בהתחלה,
הטיפ הזה – הוא לא רק טיפ לבניה נכונה.
הוא נכון לכל דבר בחיים.
אל תחששו להביע את הרצונות והדעות שלכם.
זה תמיד יקח אתכם קדימה.

ליאור גל – מפקח בניה קבלן רשום והנדסאי בניין
כי דברים גדולים מתחילים בפרטים הקטנים.

תקציב לבניית בית פרטי

תקציב לבניית בית פרטי

בניית תקציב לבניית בית פרטי

איך ניתן לבנות תקציב לבניית בית פרטי?
בנייה של בית פרטי כרוכה בהוצאות רבות כשחלקן קשה לצפות מראש ללא ידע מתאים.
להוצאות על בניית הבית יש להוסיף גם הוצאות על מסמכים ואישורים בירוקרטיים לרשויות השונות.
ניהול התקציב מאפשר לכם לחסוך בעלויות ולהיות עקביים פיננסית לאורך כל תהליך בניית הבית.
גם אם הגדרתם כמה אתם מוכנים להוציא על בניית הבית, במידה ואין ניהול תקציב נכון, במהלך תהליך הבנייה תוכלו למצוא את עצמכם מגדילים את ההוצאות ללא ברירה.

אז איך למעשה ניתן לעמוד בתקציב אשר העמדתם לרשותכם?
כיום, ניתן לפנות לאיש מקצוע אשר אחראי על ניהול התקציב לבנייה של בית פרטי.
ניהול תקציב של בניית בית פרטי מתבצע על-ידי חברה המתמחה בניהול ופיקוח על פרויקטים של בנייה.

ניהול והכנת תקציב בניה על ידי מפקח בניה

למפקח בניה מספר תפקידים חשובים בעריכת אומדן תקציבי המשקף את עלויות הבניה שיהיו לכם בדרך.
בניית בית פרטי הינו תהליך מורכב המכיל בתוכו מספר רק של אנשי מקצוע מתחומים מגוונים.
לכן, לעמוד במסגרת תקציב הבנייה חיוני מאוד להצלחת הפרויקט.
מפקח בניה מבצע עוד בשלב התכנון מבצע בדיקות לחומרי הגמר שישמשו לבניית ביתכם ובהתאם לזה מעריך את העלויות של הפרויקט.
חריגות במהלך הבניה מהמסגרת התקציבית שהכנתם לכם תגרום לכם ללחץ רב לכן חשוב להעריך את עלויות הבניה עוד בשלב התכנון של הפרויקט בצורה מקצועית ומסודרת על מנת שתוכלו גם לפנות לבנק ולבקש מהם גובה משכנתא תואם על העלויות של הפרויקט. 

"האדריכל חישב לי את עלויות הבניה"

אגיד לכם את האמת,
ללא אומדן תקציבי אף אחד בעולם לא ידע לומר לכם מראש כמה בדיוק יעלה לכם לבנות את הבית שלכם.
האדריכל/ית או המעצב/ת ינסו לתכנן משהו שיעמוד בתקציב שלכם באופן כללי,
בנוסף כל בעל מקצוע נוסף יבטיח לכם שהוא לא יחרוג מהתקציב,
אבל…
מספיק שכל אחד יחרוג ״קצת״ בצורה ״נורמלית״ מהמספרים והעלויות החומרים – וה״קצת״ הזה יגדל משמעותית…
תקציבי לבניית בית

בניית תקציב לבניית בית פרטי עם חברת ליאור גל

אחד השירותים החשובים ביותר שלי הוא הכנת אומדן תקציבי מיד בתחילת התהליך, לפני שהפטיש הראשון בכלל מונף.
כבעל מקצוע שמכיר את כל התחומים השונים שישולבו בבניה,
יש לי את היכולת לראות את התמונה המלאה, ולבנות עבורכם אומדן מציאותי ככל האפשר.
האומדן מאפשר לנו להבין מהסקיצות של האדריכל/ית כמה הדברים יעלו וכך נוכל להשפיע על תכנון הפרויקט, גדלו ועיצובו של הבית ולאפשר לכם לדעת לקראת מה אתם הולכים.
בכך, אני יוכל לספק לכם את השקט והבטחון, דווקא בנושא הרגיש ביותר שלכם.
אם אתם מעוניינים בבניית תקציב לבניית בית פרטי , אתם מוזמנים לפנות כבר עכשיו לחברת ליאור גל.
משרדי החברה ממוקמים בעיר ראשון לציון וצוות המשרד מספק שירות בכל רחבי הארץ.

מפקח בניה מטעמכם חוסך לכם בעלויות בניה

מפקח בניה מטעמכם חוסך לכם בעלויות בניה

רוצים לחסוך בעלויות בניה?

זה עד כדי כך פשוט.
איך?
קחו בבקשה הצעת מחיר כתובה של קבלן, כל קבלן, ותסתכלו בה.
(אני לא רוצה בכלל להתחיל לדבר על הצעות מחיר בעל פה – בואו נניח שאתם יודעים שככה לא עובדים, טוב?)
איך ההצעה כתובה?
האם אתם מבינים את כל הסעיפים בה?
או שאולי כמו רב בני האדם,
אתם מעיינים בה במהירות בחלקים השונים של ההצעה ובעיקר יורדים עם העיניים למטה, לשורה של הסכום הסופי, ואם אתם ממש יסודיים אתם אפילו זוכרים לבדוק אם כתוב כולל או לא כולל מע״מ…

חשיבות של הצעות מחיר

כשאתם מקבלים הצעות מחיר מקבלן או משאר בעלי המקצוע,
יש חשיבות לא רק למחיר שהם מבקשים, אלא גם למה שכלול במחיר הזה.
מאוד חשוב לשים לב האם קיבלתם הערכת מחיר לתכנית הכללית, או שהמחיר כולל גם את הדברים הקטנים והנחבאים?
ייתכן שהצעת מחיר של קבלן אחד תהיה זולה יותר,
אבל בדיעבד תגלו שהקבלן השני, זה שביקש יותר, כלל בהצעה שלו הרבה יותר מרכיבים, שעליהם משלמים הרבה יותר כסף אחר כך…

איך בודקים את הצעות המחיר?

שואלים המון שאלות.
המון.
על כל דבר.
תשאלו ״מה זה כולל?״ תשאלו גם ״מה זה *לא* כולל?״,
תבקשו הכל מפורט כמה שיותר, בכתב,
ותשוו בין ההצעות לעומק.
אם אינכם יודעים מה לשאול, או אם ההצעות נראות לכם כמו סינית, אני כאן בשבילכם.
עם הניסיון הרב באמתחתי אני יודע להבין בדיוק מה נותן כל קבלן,
מה חסר בהצעה של כל קבלן,
מה מיותר (כן, גם קבלנים לפעמים ״דוחפים״ דברים להצעה בלי שזה הכרחי בעצם…).
אני יודע להשוות בין ההצעות,
להתמודד עם אנשי המקצוע שרואים בי קולגה ויודעים שאי אפשר לעגל מולי פינות,
ובשורה התחתונה – מפקח בניה חוסך לכם המון המון כסף בעלויות בניה.
אז מה אמרנו בהתחלה?

מפקח בניה מטעמכם חוסך לכם בעלויות בניה.

לבנות בית פרטי לבד

לבנות בית פרטי לבד

לבנות זה כייף

אני יודע ששמעתם מכל מיני אנשים שלבנות בית פרטי לבד היה הסיוט שלהם,
ושהקשר הזוגי שלהם נפגע והם היו במצב נוראי במהלך הבניה,
שזו תקופה שהם ממש היו רוצים לשכוח או לעשות אחרת…

 

אבל.. לבנות בית פרטי זה כיף.
באמת.

המתכון לזה הוא פשוט.
אדריכל/ית טוב/ה,
תקציב הגיוני (לא, חייב להיות מטורף, רק ריאלי למה שאתם רוצים),
ובעיקר…
מפקח בניה שילווה אתכם מהתחלה ועד הסוף,
ובכך יוריד ממכם את כל הקושי בבנייה

 

תחשבו עלי, בתור המסננת שלכם.

המסננת שחוסכת מכם את כל ההתעסקויות המציקות:
אני מתלכלכך בשטח,
אני מסתובב שם בחום או בגשם,
אני בקשר עם הקבלן ובעלי המקצוע,
אני זה ששומע את הקיטורים שלהם,
אני זה שמסביר להם איפה הטעות שהם עשו ואיך אני מצפה שהם יתקנו אותה,
אני זה שדוחה הצעות מחיר עד שהם יהיו הוגנות,
אני זה שמוותר על שירותי בעלי מלאכה שאינם טובים מספיק,
אני עושה את מרבית הטלפונים לתאם,
אני זה שמטפל עבורכם בכל מיני בירוקרטיות,
אני זה שדואג שהכל יהיה מוכן לטופס 4,
אני זה שרב עם הספקים במידת הצורך, ומחזיר את הקרמיקה הלא נכונה ששלחו ודואג שישלחו כמו שצריך,
אני זה שדואג שלוח הזמנים יתקדם, או דואג להתאים אותו במידה ויש עיכוב…
לבנות בית פרטי לבד

ואתם?

אתם מקבלים דווח טלפוני שוטף.
אתם מקבלים החלטות.
אתם בוחרים חומרים, ועיצוב.
אתם באים לשטח כשנח ונעים לכם.
אתם נכנסים לבית מושקע, מטופח, שנבנה באופן הכי מקצועי.
אתם נהנים מראש שקט שקט שקט.
אני מזמין אתכם להיעזר בי ובשירותים שלי,
ואני מבטיח לכם שאחר כך תספרו לי כמה כיף היה לכם לבנות בית פרטי לבד.

 

ליאור גל – כי דברים גדולים מתחילים בפרטים הקטנים.

פיקוח בניה פרטית

פיקוח בניה פרטית

מהו פיקוח בניה פרטית?

בכל בנייה של בית על שטח פרטי ישנם שלבים רבים בהם בעלי השטח צריכים לעבור בכדי להגיע ליום קבלת המפתח.
על מנת שבעלי השטח יגיעו לשלב האכלוס המיוחל ללא תקלות ובתקציב אשר הוגדר מראש, הם יכולים להזמין שירותי חברה לניהול ופיקוח בניה פרטית.
פיקוח לבניית בית פרטי מספק לכם כלים רבים אשר יכולים לקדם את הפרוייקט בצורה הטובה ביותר.
אם זה בהתנהלות מול הרשויות המקומיות ואם זה בפיקוח על תקנות ואיכות הבנייה, חברת פיקוח מהווה חלק חשוב בכל פרוייקט בנייה פרטי.

התנהלות נכונה מול הרשויות בעת בנייה של בית פרטי היא חשובה ביותר.

בכדי שהפרוייקט שלכם יסתיים במועד המתאים ולא יתעכב יתר על המידה, יש להגיש את כל האישורים הרלוונטיים לבניית הבית.
ללא אישורים מתאימים ובמידה ויהיו ליקויים או כשלים בבנייה, יתכן והאכלוס הצפוי יתעכב.
בעלי שטח לבנייה אשר ממתינים לסיום בניית בית, במקרים רבים משלמים שכירות על הבית הנוכחי שהם גרים בו.
בנוסף, חלקם אף משלמים משכנתא על הבית החדש שנמצא בבנייה.
חברת פיקוח ובנייה מייעלת את התהליך הבירוקרטי מול הרשויות בכדי למנוע עיכובים מיותרים לאכלוס הבית.

 

חברת ניהול פרויקטים בבניה – מחיר

עלות שירותי חברת ניהול פרויקטים בבניה תלויה במספר פרמטרים כגון גודל הפרויקט, מספר הפועלים והעובדים אשר יבנו את הבית, הזמן שידרש לבנות את התשתיות והמבנה.
למעשה, כל פרויקט מתומחר על-פי התנאים בהם הוא מתקיים.

 

קביעת פגישה לקבלת הצעת מחיר לניהול ופיקוח בניה

אם אתם מעוניינים בהצעת מחיר משתלמת במיוחד לניהול ופיקוח בניה לבית שלכם, מומלץ לכם לפנות למשרד הבוטיק ליאור גל המלווה לקוחות בבניית בתים פרטים בכל הארץ.
ליאור גל נחשב לאחד המומחים בתחום פיקוח בנייה והוא בעל תעודת הנדסאי בניין וקבלן רשום.
שירותיו של ליאור גל ניתנים לכם בכל שלב במהלך הבניה ואתם מוזמנים לפנות לקבלת הצעת מחיר גם אם אתם נמצאים באמצע הבנייה או בסופה.

 

פיקוח בניה פרטית דרך משרד ליאור גל

רוצים לקבל הצעת מחיר לפיקוח בניה פרטית?
השאירו את הפרטים שלכם באתר משרד ליאור גל או התקשרו ישירות למשרד.
צוות המשרד ישמח לסייע לכם לעבור את כל שלבי בניית הבית בשלום.

 

 
פיקוח בניה פרטית
מהו פיקוח בניה פרטית?

חברות פיקוח וניהול פרויקטים

חברות פיקוח וניהול פרויקטים

באיזה שלב של בניית הבית כדאי להזמין מפקח בנייה?

אם אתם בונים בית על שטח פרטי שלכם,
ניתנת לכם האפשרות לשכור את שירותיהן של חברות פיקוח וניהול פרויקטים בכל שלב של בניית הבית.
חברות המתמחות בפיקוח של פרויקטים לבנייה מאפשרות לבעלי השטח להתנהל באופן נכון ותקין מול המבצעים של עבודות הבניה.
מנהל הפרויקט במקרה זה מתפקד למעשה כנציג של בעלי השטח והוא הזרוע הפועלת ביום יום מול הקבלן, האדריכל ואנשי המקצוע המגיעים בכל יום לבניית התשתיות והמבנה.
כיום ישנו ביקוש רב לפיקוח וניהול פרוייקטים מכיוון שאין דרך טובה יותר לבדוק את תהליך הבנייה.
איש מקצוע המכיר את עבודת הבנייה ואת האחריות הכלולה בעבודת הפיקוח, ידע לכוון את בניית הבית על-פי הצרכים שלכם.
כדאי לדעת כי ככל שיש יותר אנשי מקצוע באתר הבנייה, כך יש צורך בניהול מסודר לאורך כל התהליך ועד לסיום בניית הבית. 
מלבד זאת, המפקח אחראי על אחד הנושאים החשובים ביותר בכל בניית בית – ניהול תקציב ועלויות הבנייה.
עלויות הבנייה יכולות להשתנות תוך כדי התהליך מסיבות שונות, ולכן חשוב שיהיה מעקב אחר התקציב בכדי לעמוד בו לאורך כל שלבי הבנייה של הבית שלכם.

חברות פיקוח וניהול פרויקטים לבניית בית פרטי

לאחר רכישת שטח פרטי המיועד לבנייה, ניתן להתחיל בתהליך להוצאת הפרויקט לפועל.
זה הזמן הטוב ביותר לפנות לשירות מקצועי של חברות פיקוח וניהול פרויקטים.
חברה מקצועית תספק לכם את כל השירותים החיוניים להצלחת הפרוייקט אשר תמנע ליקויים במהלך הבנייה.
כחלק משירותי החברה לפיקוח וניהול הפרוייקט, תוכלו לקבל סיוע בהוצאת טופס 4, הכנת מכרזי קבלנים, ניהול משא ומתן מול קבלנים, ביקורת יומיומית באתר ועוד.
היום כבר ברור לכל יזם או בונה שלא ניתן לבצע פרוייקט מוצלח ללא חברת פיקוח וניהול פרוייקטים שתייצג את האינטרסים של הלקוח לאורך כל שלבי הבנייה מול כל הקבלנים.

 

חברות פיקוח וניהול פרויקטים

ניהול פרוייקטים בבנייה של חברה מקצועית

בכדי שתוכלו להנות משירותי ניהול פרוייקטים בבנייה, אתם יכולים לפנות למשרד ליאור גל המתמחה בפיקוח וניהול פרויקטים של בנייה.
ליאור גל מנהל עבור לקוחותיו פרויקטים מורכבים של בנייה ומסייע להם בכל השלבים הבירוקרטיים כולל הוצאת טופס 4 לאישור אכלוס.
ברגע שתפנו לליאור גל, הפרויקט שלכם יתחיל לנוע קדימה בצורה יעילה ונכונה עם תקציב מוגדר מראש ומעקב שוטף על עבודות בניית התשתית והמבנה של הבית החדש שלכם.ליאור גל – כי דברים גדולים מתחילים בפרטים הקטנים.

מפקח בנייה

מפקח בנייה

עמידה בתאריך היעד ובסטנדרט גבוה

בתהליך בניית הבית שלכם, ישנה חשיבות רבה של מפקח הבנייה לעמידה בתאריכי היעד לכל חלק בפרויקט.
כאשר חלק מסוים בפרויקט הבנייה של הבית מתעכב בגלל סיבות מקצועיות של אחד מאנשי המקצוע של הבנייה, כל בניית הבית עלולה להתעכב.
המקרים הללו מתרחשים לרוב בעיקר בבניית התשתיות של הבית כגון: ביסוס הבית, תשתית הביוב, תשתית החשמל, תשתית המים ותשתית הגז.
מפקח בניה אמון על תהליך העבודות והוא ידאג לוודא ולשמור על עמידה בתאריכי הביצוע בצורה מקצועית ביותר וימנע ככל הניתן את העיכובים שלא לצורך.
בנוסף לעמידה בתאריכי היעד לכל חלק בבנייה, גם הסטנדרט של הבנייה חייב להיות גבוה ולכן מפקח בנייה במקרה זה יספק לכם את הבדיקות הנחוצות לחומרי הגלם וגימור של כל חלק בבנייה.
השימוש בחומרי הגלם הנכונים והנדרשים על-פי החוק ותקנות הבטיחות הוא הכרחי על מנת לשמור על הבטיחות שלכם ושל בני המשפחה החיים בבית.

עבודת סנכרון בין בעלי המקצוע

אחד התפקידים החשובים ביותר של מפקח הבנייה הוא כאמור העבודה מול מספר בעלי מקצועי במקביל.
העבודה של מפקח בניה הוא סנכרון מירבי של כל בעלי המקצוע העובדים על בניית הבית שלכם בכל זמן נתון.
הסנכרון בין בעלי המקצוע יכול להתבצע רק על-ידי מפקח מנוסה בתחום הבנייה המכיר את כל שלבי הבנייה לעומקם ויכול לעשות את התיאום בין כל בעל מקצוע בזמן הנכון לתהליך בניית הפרויקט.
בניית בית פרטי מבצעים ברוב המקרים פעם בחיים והבית אשר נבנה עבורכם ישרת אתכם ואת בני המשפחה שלכם לשנים רבות קדימה.
ההחלטה לקחת מפקח קבוע לבנייה שילווה אתכם לאורך כל הפרויקט היא החלטה חשובה לעתיד שלכם ולכן יש לפנות למפקח מקצועי לבנייה כבר בתחילת התהליך כדי שידאג לכל שלבי הפרויקט עוד משלב התכנון של בניית הבית החדש שלכם.

מפקח בניה של משרד ליאור גל

משרדו של ליאור גל מספק לכם מפקח מקצועי ומיומן לבניית בתים פרטיים אשר ילווה אתכם בכל שלב בבניית הבית הפרטי החדש שלכם.
ניתן להזמין את מפקח הבנייה בכל שלב של בניית הבית.
חייגו עכשיו למספר הטלפון המופיע באתר והזמינו מפקח מקצועי שיגיע כבר השבוע לאתר הבנייה שלכם!

ניהול ופיקוח בנייה על ידי מפקח

ניהול ופיקוח בנייה מוודא באופן מוחלט שהבית שאותו בונים מתנהל לפי סטנדרטיים מקצועיים וחשובים בתחום הבניה.
מפקח הבניה עובר שלב אחר שלב על מנת לראות שאותו מבנה תואם למפרט הטכני שהוצע מראש וכן עומד בתקציב וכמובן בלוחות הזמנים שנקבעו.
בכדי שהבית העתידי יהיה תקין חשוב למצוא מפקח בניה מקצועי שמתמחה בתחומי בניה רחבים כך שיש לו את הכלים המקצועיים להתנהלות יציבה ונכונה של הבניה.
תפקידיו של מפקח הבניה הם רבים ומגוונים:
הכנת מכרזים והפצתם לקבלני העבודה המיועדים.
הקפדה על סטנדרט בניה גבוהה, פיקוח והתמדה בלתי פוסקת עבור חומרי הגלם השונים בעבודת הבנייה.
ביצוע תוכניות עבודה ובניה לפי תקנים המעוגנים בחוק.
שיתוף פעולה מלא עם קבלני משנה בתחומי בניה שונים , חשמל, אינסטלציה, מסגרות, נגרות , איטום ועוד.
בקרת תקציב על כל שלבי עבודת הבניה ומעקב צמוד אחר הוצאות שוטפות.
פיקוח מלא על וילות ועל בתים פרטים.
בכל אותם תפקידים אלו מפקח הבניה משתף ומעדכן את הלקוח בכל שלב והתקדמות פרויקט הבניה שלו.
באם קיימות תקלות, בעיות או כל דבר חריג אותו מפקח הבניה מעדכן ומורה לו מה התקלה וכמובן מביא לפתרונה באופן מיידי.
מפקח הבניה צריך לעבוד באופן מסודר המאפשר לו ניהול מקצועי ונכון של מעקב הבניה, בכל שלב הבניה לבדוק האם הוא מתנהל כראוי ולתעד הכל באופן מסודר כדי שבמקרה של תקלה או התעוררות בעיה מסוימת תהיה האפשרות לתקן ובכך לחסוך כאב ראש גדול.

מדובר על תפקיד חשוב ביותר שבלעדיו לא ניתן לבצע עבודות בנייה שונות, ולכן כאשר מחפשים מפקח בניה איכותי ומקצועי יש לבדוק היטב מה הפרויקטים שהוא פיקח עליהם, האם יש המלצות כאלו ואחרות על אותו מפקח בניה.
עלויות שונות, פירוט כל השלבים המיועדים לבניה ועוד.
מפקח הבניה מאפשר כניסה חלקה לבית החדש שלכם.
אותו מפקח צריך שיהיה לו את היכולת לעבוד בו זמנית עם מספר נותני שירות, קבלנים, חשמלאים, עובדי אינסטלציה, מתקינים ועוד.
הוא צריך לוודא שכל אחד עושה את עבודתו במקצועיות ולעמוד ביעדים הנדרשים.
בחירה נכונה של מפקח בנייה יכולה להיות החלטה כבירה מאוד המאפשרת בניה איכותית, מקצועית טובה שסוללת את הדרך לבית החלומות שלכם.

אל תתפשרו בתחום פיקוח הבניה מכיוון שמדובר בתחום חשוב מאוד ולעיתים הוא מעט יקר אבל בהחלט נותן לכם ולמשפחתכם רוגע ושלווה בכך שאתם יודעים שאתם נמצאים בידיים טובות ובטוחות.

תפקידו של מפקח בניה

תפקידו של מפקח בניה

אז מה תפקידו של מפקח בניה?

כל תהליך בניה מלווה בהשקעה של זמן, סבלנות וכסף.
כדי להבטיח שכספכם והשקעתכם ישתלמו, וכדי שתהיו מרוצים מהתוצאות, מומלץ לא להסתכן ולהעסיק מפקח בניה שידאג לאינטרסים שלכם, אשר יש לו את הידע והניסיון הדרושים כדי לבקר את עבודתם של הקבלנים ולהגשים את חלומכם .

ללא פיקוח בניה,
יהיה עליכם לשהות זמן רב באתר הבניה כדי לוודא שהכל מתנהל כשורה – אך כשהמפקח נכנס לתמונה, אתם יכולים להמשיך בחייכם ולהיות סמוכים ובטוחים שהבניה ממשיכה ועל הצד הטוב ביותר.
המפקח יאפשר לכם לשמור על שגרת יומכם במהלך ביצוע הפרויקט.

שלב העסקת המפקח בנייה נכנס לפני תחילת הפרויקט וביצועו– כאמור, זהו אחד התפקידים החשובים והקריטיים ביותר בפרויקט הבניה.

ממתי כדי להעסיק מפקח בניה?

שלב העסקת המפקח נכנס לפני תחילת הפרויקט וביצועו– כאמור, זהו אחד התפקידים החשובים והקריטיים ביותר בפרויקט הבניה.

אם הנכם עדיין מתלבטים אם להעסיק מפקח, להלן עיקרי תפקידו של מפקח בניה:
 • הכנת מכרזים והפצתם לקבלנים המתאימים וביצוע משא ומתן לגבי המחירים וההצעות.
 • תיאום הביצוע ומתן הסברים שוטפים לקבלן.
 • בדיקה ווידוא שלכל קבלני המשנה ( חשמל, אינסטלציה, איטום, מסגרות, נגרות) יש האישורים והתעודות הדרושים.
 • שמירה על סטנדרט גבוה של עבודה ופיקוח על טיב החומרים והמוצרים שבהם משתמשים באתר ובבתי המלאכה.
 • הבטחה שהעבודות יתבצעו בהתאם לתכניות ולהוראות המתכננים בהתאם לתקן, תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים המעורבים (אדריכל, קונסטרוקטור, חשמל וכו') ויישום הערותיהם.
 • ניהול יומן עבודה, תיעוד כל מה שמתרחש בקשר לביצוע הפרויקט.
 • תכנון הביצוע שלב אחר שלב, ווידוא מראש שהביצוע יהיה כנדרש ומניעת בעיות עוד בטרם הופעתן
 • מעקב שוטף אחר התקדמות הפרויקט ועמידה בלוחות זמנים.
 • בקרה ומעקב תקציבי שוטף לאורך כל ביצוע הפרויקט
 • בדיקה ואישור החשבונות של הקבלן בהתאם לחוזה ועל סמך מדידות ואישור חלקי הפרויקט שבוצע. בהתאם, אישור תשלומים בסיום שלבי הפרויקט.
 • הגשת כל הטפסים הנחוצים לעירייה ולגופים השונים עבור טופס 4 .
 • עדכון שוטף של הלקוח אודות התקדמות הפרויקט, התקציב או הבעיות שמתעוררות במהלך הפרויקט.
 • קבלת הפרויקט מהקבלן או מבעלי המקצוע השונים, רישום הליקויים ומעקב אחר השלמת התיקונים עד למסירה סופית של הפרויקט ללקוח.

תפקידו של מפקח בניה

לסיכום:

תפקיד המפקח הוא תפקיד מפתח בכל פרויקט בניה,הוא הגורם המקצועי שנמצא בחזית העשייה.
ללא מפקח בבנייתכם,
לא יהיה מי שידאג להתנהלות מתוזמנת של כל קבלני המשנה, מניעת ליקויים ושמירה על טיב העבודה והחומרים.
השקעת כסף לשכירת מפקח תחסוך לכם בטווח הארוך סכומי כסף רבים ותבטיח לכם חווית בניה נעימה ומהנה.

למה בכלל צריך מפקח בנייה?

למה בכלל צריך מפקח בנייה?

מי צריך מפקח בנייה, ולמה?

אני יכול לכתוב לכם המון על היתרונות של שירותי פיקוח בניה, למה צריך מפקח בנייה?
באמת.
יש המון יתרונות לניהול פרויקט על ידי: כלכליים, רגשיים, טכניים, מקצועיים, באמת, בלי סוף.
על כל אחד אני יכול לכתוב ולספר המון סיפורים מאוד משמעותיים, שיבהירו ויתנו לכם תמונה מלאה מה תפקידו של מפקח הבנייה ומנהל הפרויקט שלכם בזמן בניית הבית שתמיד חלמתם.

הייתם נכנסים לאולם בית המשפט ללא עורך דין?

לו הייתם ניגשים לבית משפט, לתביעה מורכבת שיכולה להסתבך – הייתם נכנסים לאולם בית המשפט ללא עורך דין מטעמכם?
לו הייתם רוצים ללמוד לשחות – הייתם נכנסים ישר לבריכה ללא מצופים או מדריך מקצועי שיהיה אתכם שם?
לו הייתם סובלים מכאב שיניים – הייתם עוקרים לעצמכם את השן לבד?
נכון שלא?

פיקוח בניה חוסך לכם בכסף

כשאנחנו נכנסים לתהליכים מורכבים שעשויים לעלות לנו בכסף רב ולהשפיע על החיים שלנו שנים קדימה – אנחנו צריכים מישהו שילווה אותנו, שידאג לנו, שישמור על הכסף,
יוזיל עלויות בנייה,
ישמור על הבטיחות שלנו וידאג על הזכויות שלנו.
את זה נותן לכם מפקח בניה.
את זה אני מציע לכם.
אני שומר עליכם.
אני שומר על הבית שלכם
אני שומר על בניית ביתכם.
אני שומר על התהליך הבניה שלכם.

שירותי הפיקוח כוללים בין היתר את הדברים הבאים:

הכנת מפרטים טכניים לקבלן.
הכנת כתבי כמויות על מנת להשוות תפוחים לתפוחים בהצעות מחיר.
הכנת אומדן תקציבי.
סיוע בהכנת חוזים מול בעלי המקצוע.
הכנת לוח תשלומים לטובת מזמין העבודה.
טיפול וליווי בקבלת טופס 4 מול הרשות/מועצה.
ביקור יומיומי באתר.
תיאום של כל בעלי המקצוע העוסקים בבנית ביתכם הפרטי.
בדיקתכל החומרים שמשים את בעלי המקצוע בעבודתם.
ליווי וייעוץ לכל היועצים שעוסקים בפרוייקט כגון: אדריכל, מהנדס, יועץ אינסטלציה ועוד.
ליווי בשנת הבדק
וכו'

מקווה שעניתי לכם על השאלה למה בכלל צריך מפקח בנייה? 

רוצים לדעת עוד על שירותי פיקוח בנייה? לחצו פה ותראו  סרטון הסבר לתפקיד שלי בבניה שלכם.
לבנות בית פרטי לבד
למה צריך מפקח בניה?

Contact

צור קשר

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם
050-810-1200
Lior@Liorgal.co.il
ריינס 8, ראשון לציון 75260
א'-ה': 08:00-19:00 | ו': 09:00-13:00

  עקבו אחרינו